บริษัท แซน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เราประกอบธุรกิจประเภท ผลิต และ ลับคมเครื่องมือตัด (Cutting Tools) ที่ทำมาจาก PCD, Carbide, HSS รวมไปถึงเครื่องมือที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง (High Precision) สำหรับใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อรองรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วน Aerospace และ อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งประเภทธุรกิจ ให้บริการหลายด้านประกอบด้วย

Cutting Tools
งานออกแบบคมตัด
Cutting Tools
งานสร้างคมตัด
Cutting Tools
งานลับคมตัด
Cutting Tools
งานดัดแปลงคมตัด
เลเซอร์มาร์คกิ้ง