ประวัติความเป็นมา

บริษัท แซน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2541 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานบริการ งานสร้างคมตัด งานลับคมตัด งานดัดแปลงคมตัด และรับปรึกษาออกแบบงานคมตัด ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กรได้เล็งเห็นศักยภาพของตลาดทางด้านงานบริการ จึงปรับปรุงและพัฒนาให้ได้มาตรฐานทั้งด้านคุณภาพ และ ความพึงพอใจแก่ลูกค้า เรื่อยมา โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งทั้งหมด 2 ท่าน ประกอบด้วย

  1. นายนิรันดร์ ยาวระ  (กรรมการผู้จัดการ)
  2. นายอนวัช รอดแป้น  (ผู้จัดการทั่วไป)

จากประสบการณ์ทางด้านงานลับคมตัดและออกแบบคมตัดทุกชนิด เล็งเห็นศักยภาพจึงได้จัดตั้งสำนักงานและโรงงานแห่งแรก เลขที่ 323/627 ซอย 29 หมู่.4 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพ 10220

พ.ศ. 2542 บริษัทได้ขยายพื้นที่การผลิตไปอยู่ที่ เมืองเชียงกง (เขตบางพลี) และได้นำเข้าเครื่องจักรเพิ่มเติมอีก เช่น เครื่องลับคม TOOL  เครื่องลับคม  CUTTER  ฯลฯ ทำให้เพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้น

พ.ศ. 2546 บริษัทได้ขยายพื้นที่การผลิตไปอยู่ที่ อาคารพาณิชย์ไทรอัมพ์ เซ็นเตอร์ ในเนื้อที่ ตึก  2  คูหา เลขที่ 81/28-29 ม.20 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 และเพิ่มเครื่องจักรใหม่อีกเป็นเครื่อง  MILLING เครื่องเจียรกลม เครื่อง TURNING  เครื่อง PROFILE เครื่องตัดไฟเบอร์ และเครื่องพ่นทราย ฯลฯ

พ.ศ. 2548 บริษัทได้ขยายพื้นที่การผลิตไปอยู่ที่  ซอยรัตนโชค 12/10 ในเนื้อที่ประมาณ 1 ไร เศษ ๆ ที่ 104  ม.12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 และเพิ่มเครื่องจักรใหม่อีกเป็นเครื่อง E-WAG, WIRE-CUT,    CNC TOOL ฯลฯ

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน บริษัทได้ขยายพื้นที่การผลิตไปอยู่ที่ ซอยรัตนโชค 12/11 ในเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ เศษ ๆ    เลขที่ 104/87 ม.12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 บริษัทได้มีการขยายการลงทุนและเพิ่มเครื่องจักรใหม่ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุด

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 20 ปี บริษัท ฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้า และ งานบริการเป็นอย่างดี บริษัท ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดไป เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจของประเทศ ทั้งปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้สมกับความไว้วางใจของกลุ่มลูกค้าและบริการที่มีต่อบริษัท ฯ ด้วยปณิธานที่ยึดมั่น “งานคุณภาพ รับประกันความพอใจ”