ผู้บริหารของเรา

วิสัยทัศน์

นายนิรันดร์ ยาวระ

กรรมการผู้จัดการ

วิสัยทัศน์ คุณนิรันดร์ ยาวระ

” San engineering เป็นผู้ออกแบบและผลิต Special cutting tool  เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบคุณภาพให้ได้ตามาตรฐานสากล  พัฒนาบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญ เราจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าไว้วางใจและประสบความสำเร็จในการทำงาน เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาคุณภาพร่วมกัน 

วิสัยทัศน์ คุณอนวัช รอดแป้น

” บริษัทเราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตงานด้านคมตัดชั้นนำของประเทศ เราจะขยายฐานลูกค้าไปยังอุตสาหกรรมใหม่และพื้นที่ใหม่เพื่อความมั่นคงทางธุรกิจ สร้างงานผลิตคมตัดที่มีคุณภาพ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เวชภัณฑ์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ 

 

บนเส้นทางของเรา เราเชื่อมั่นในการจัดการคุณภาพโดยรวม เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศในการให้บริการของเราในอุตสาหกรรมต่าง ๆ พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง และยกระดับแผนกทรัพยากรบุคคลของบริษัท เพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการและความเป็นผู้นำของพนักงาน รวมถึงความสุขของพนักงาน เส้นทางการขนส่งและความปลอดภัยในการทำงาน 

วิสัยทัศน์

นายอนวัช รอดแป้น

ผู้จัดการทั่วไป