คปอ. แซน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย

คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.)
คปอ. แซน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย

แซน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย เชิญชวนพนักงานทุกท่านให้มาลงคะแนนเสียง และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้เป็นตัวแทนฝ่ายลูกจ้างคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.)

คปอ. แซน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
คปอ. แซน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
คปอ. แซน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
คปอ. แซน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
คปอ. แซน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
คปอ. แซน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
คปอ. แซน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย

Leave a Reply

UP