เกี่ยวกับเรา

Cutting Tools
Cutting Tools
Cutting Tools
Cutting Tools

บริษัท แซน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (Cutting Tools) ของเรานั้นประกอบธุรกิจประเภท ผลิต และ ลับคม เครื่องมือตัด ที่ทำมาจาก PCD , Carbide , HSS รวมไปถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง (High Precision) สำหรับใช้ในกระบวนการผลิต แซน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้มีการรองรับอุตสาหกรรมการผลิต ทั้งการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วน Aerospace และ อื่น ๆ อีกทั้งใน และ ต่างประเทศ

ซึ่งบริษัทของเรามีประเภทธุรกิจให้บริการหลายด้าน ประกอบด้วย

– งานออกแบบคมตัด (Design)

– งานสร้างคมตัด (Manufacture)

– งานลับคมตัด (Regrind)

– งานดัดแปลงคมตัด (Modify)

Cutting Tools

สินค้า

Cutting Tools

Drill 

(Tool สำหรับงานเจาะ)

Cutting Tools

Milling

 (Tool สำหรับงานกัด)

Cutting Tools

Turning 

(Tool สำหรับงานกลึง)

Cutting Tools

Part

(Tool สำหรับงานชิ้นส่วนเครื่องจักร)

Cutting Tools

Cutting 

(Tool สำหรับงานตัด)

Diamond

(Tool สำหรับงานอลูมิเนียม)

บริการ

Cutting Tools
งานออกแบบคมตัด
Cutting Tools
งานสร้างคมตัด
Cutting Tools
งานลับคมตัด
Cutting Tools
งานดัดแปลงคมตัด