บริษัท แซน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
SAN ENGINEERING AND SUPPLY CO.,LTD.

บริษัท แซน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  เราเชี่ยวชาญด้านการ ออกแบบ ผลิตและลับคม เครื่องมือตัด HSS, Carbide ,PCD รวมไปถึงงานสร้างเครื่องมือจับยึด (JIG FIXTURE) และชิ้นงานต่าง ๆ ที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง (High Precision) สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วน Aerospace และอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
โดยเครื่องจักรที่ทันสมัย และการควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน ทุกชิ้นงาน

ฟรี โบรชัวร์ แนะนำสินค้า

Brochure Download

สินค้า

Drill 

Milling

Turning 

Part

Cutter/Blade

Diamond

ตัวอย่างสินค้าและผลิตภัณฑ์

งานนิทรรศการ

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการเรา