งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ แซน เอ็นจิเนียริ่ง

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ San Engineering 2020

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ San Engineering 2020 บริษัท แซน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ให้กับพนักงานในบริษัทฯ โดยในงานมีการกินเลี้ยงสังสรรค์ กิจกรรมพิเศษต่างๆ ให้ร่วมสนุก ดนตรีและการแสดงโชว์สุดพิเศษจากกลุ่มพนักงาน การมอบรางวัลจากกิจกรรมกีฬาสี การมอบรางวัลพิเศษจากผู้บริหารและทีมผู้จัดกิจกรรม โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความอบอุ่น และรอยยิ้มที่มอบให้กัน ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
คปอ. แซน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย

บรรยากาศการเลือกตั้งตัวแทนลูกจ้าง(คปอ)

เชิญชวนพนักงานทุกท่านให้มาลงคะแนนเสียง และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้เป็นตัวแทนฝ่ายลูกจ้างคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.)
pcd

การเชื่อม PCD

การเชื่อม PCD 1.นำ body และแผ่น PCD มาทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์เพื่อให้หมดรอยคราบสกปรก 2.ประกอบแผ่น PCD ลงบน body โดยใช้เจลเงินชนิดพิเศษเป็นตัวประสาน 3.นำชิ้นงานเข้าเตาอบความร้อนประมาณ 30 นาที เพื่อให้เจลเงิน set ตัวแห้ง ทำให้แผ่น PCD ติดกับ body 4.ตกแต่งรอยเชื่อมให้สวยงาม โดยการขุดเจลเงินที่ไม่ต้องการออก 5.นำชิ้นงานเข้าเครื่องเชื่อมสูญอากาศ (Vacuum Brazing) ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ในการเชื่อมต่อรอย 6.ชิ้นงานที่เชื่อมเสร็จแล้วออกมาสวยงาม ติดแน่นพร้อมที่จะส่งต่อกระบวนการทำคมตัดต่อไป

สูตรการคำนวณงานตัดเฉือนโลหะ

สูตรการคำนวณสำหรับการใช้ Cutting Tool

สูตรการคำนวณด้านงานตัดเฉือนโลหะ ความเร็วตัด (Cutting Speeds) ความเร็วรอบ (Speeds) และอัตราป้อน (Feeds) ความเร็วตัด หมายถึงความเร็วที่คมมีดตัดปาดผิวโลหะออกเมื่อชิ้นงานหรือมีดตัดหมุนไปครบ 1 รอบ มีหน่วยวัดเป็นเมตรต่อนาที (ม./นาที: m pm) หรือฟุตต่อนาที (ฟุต/นาที:f pm)   ความเร็วรอบ หมายถึง ความเร็วที่ชิ้นงานหรือมีดตัดหมุนรอบต่อหนึ่งหน่วยเวลา มีหน่วยวัดเป็นรอบต่อนาที (R PM = revolutions per minute)   ความเร็วตัดเป็นมาตรฐานที่กําหนดมาให้ตามลักษณะของมีดตัด ชนิดของวัสดุความลึกในการ ป้อนกินวัสดุทํามีดตัดและวิธีการหล้อเย็นที่เหมาะสม   อัตราป้อน หมายถึง ระยะการป้อนชิ้นงานหรือมีดตัดเข าหาชิ้นงานมื่อชิ้นงานหรือมีดตัด หมุนครบหนึ่งรอบมีหน่วยวัดเป็น…

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน

"ความปลอดภัย คือหัวใจของการทำงาน" บริษัท แซน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัดได้จัดฝึกอบรม "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน" เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ทางบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้มีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณ คุณวฑัญญู ตั้งตระกูล วิทยากรที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่มาเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม ในวันที่ 5-6 กันยายน 2562

บริษัท JATCO เยี่ยมชมศึกษาดูงาน บริษัท แซน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท แซน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับลูกค้าทุกท่าน จากบริษัท JATCO ที่เข้าเยี่ยมชม และไว้วางใจให้แซนฯ ได้ให้บริการในงานด้านคมตัด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แซนฯ จะได้รับโอกาส ในการให้บริการกับลูกค้าในงานต่อๆไปขอบคุณค่ะ