ANCA FX7 LINEAR

Máy mài CNC 5 trục và tăng khả năng tự động hóa mà một robot đã được thiết kế để nâng cao độ chính xác, tăng năng suất Trong dây chuyền sản xuất.