Milling : Phay

SAN Engineering and Supply: Chúng tôi chuyên thiết kế và sản xuất các mũi phay cacbua đặc biệt được tùy chỉnh để hoạt động tốt nhất cho ứng dụng của bạn và bao gồm chất làm mát bên trong bất kỳ bề mặt lớp phủ nào.

T-SLOT CUTTER
TAPER ENDMILL
SPECIAL ENDMILL
FORM CUTTER
FORM CUTTER
FORM CHAMFER
FORM CHAMFER
FORM CUTTER
ENDMILL
FORM CUTTER
BALLNOSE ENDMILL