Kiểm Tra Chất Lượng

San Engineering and Supply – Chúng tôi có bộ phận kiểm tra chất lượng chịu trách nhiệm kiểm tra mọi sản phẩm với sự kiểm tra liên tục. Từ đội ngũ kiểm soát chất lượng với các thiết bị đo lường hiệu suất cao được sử dụng công nghệ tiên tiến và tiêu chuẩn cao nhất về độ xác thực và độ chính xác nhằm để kiểm tra kích thước hiệu chỉnh phôi và lưỡi cắt theo bản vẽ của khách hàng trước khi giao hàng.