ROLLOMATIC 629XS

Máy làm công cụ nhỏ 6 trục với bộ nạp tự động rô bốt để sản xuất hàng loạt