HONING MACHINE

Đặt lưỡi cắt thành R để tăng tuổi thọ của dao.