LASER LINE PRECISION

Máy EWAG LASER LINE PRECISION là một chiếc máy đầu tiên tuyệt vời của công nghệ laser cho các vật liệu siêu cứng. Công nghệ laser mới nhất trong dải bước sóng xanh mang lại kết quả gia công hiệu quả trên các vật liệu cắt kim cương thông thường như CBN, PKD, MKD và CVD-D. Máy có thể tạo ra các hình học thậm chí cực kỳ phức tạp với chất lượng hoàn thiện bề mặt tuyệt vời.